Política de privacitat2021-03-23T17:52:51+01:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’informem que les seves dades personals seran tractats per EOS SISTEYM 16 S.L., societat situada a Barcelona, Carrer Viladomat número 234, 08029, Barcelona i NIF B- 67110957 (d’ara endavant, CENTRE ABELLA).

Les dades personals proporcionades seran tractats amb la finalitat d’interactuar amb vostè i atendre qualsevol consulta o petició realitzada, com per exemple la sol·licitud d’informació i reserva d’una cita en el centre.

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma a cap tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis de CENTRE ABELLA, els qui realitzen determinades activitats per a la companyia (com, per exemple, l’enviament de la newsletter, emmagatzematge o gestió de dades i bases de dades, etc.), però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

En alguna ocasió, pot ser que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament), per exemple, proveïdors internacionals que puguin prestar els seus serveis des de fora de la UE.
En qualsevol cas, CENTRE ABELLA s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

– Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.
- Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades concorde als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Les dades que ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte web seran conservades mentre siguin necessàries per a gestionar la seva consulta o petició, a fi de poder donar resposta a la seva sol·licitud. Finalitzat aquest termini CENTRE ABELLA conservarà les seves dades degudament anonimizades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejats per a complir amb qualsevol obligació legal.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat, en relació a les dades facilitades mitjançant comunicació per escrit dirigida a CENTRE ABELLA a l’adreça postal: Carrer Viladomat 234, baix segona, 08029 de Barcelona (Espanya) o bé per correu electrònic a info@centreabella.com.

Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que CENTRE ABELLA ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.Podrem sol·licitar-te documentació acreditativa de la teva identitat per a dur a terme la teva sol·licitud, sempre que així ho exigeixi la normativa local vigent.