Avís Legal2021-03-23T17:45:51+01:00

AVÍS LEGAL

1) Identitat del titular del web i contacte.EOS SYSTEM 16 S.L. (Amb nom comercial amb NIF B67110957, domicili en Carrer Viladomat número 234, 08029, Barcelona (Barcelona-Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46.174, foli 15.

Pot posar-se en contacte amb el Centre Abella a través de tel: (34) 935012715

2) Acceptació de l’Usuari

Aquestes condicions d’ús (en endavant Avís Legal) regulen l’accés i utilització de la pàgina web (en endavant la “Web”) que CENTRE ABELLA posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

CENTRE ABELLA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Accés a la pàgina web

No s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de la pàgina web.

4) Ús correcte de la pàgina web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CENTRE ABELLA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CENTRE ABELLA o de tercers.

5) Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de CENTRE ABELLA i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de CENTRE ABELLA, i CENTRE ABELLA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de CENTRE ABELLA, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de CENTRE ABELLA.

6) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de CENTRE ABELLA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

CENTRE ABELLA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de CENTRE ABELLA o del titular dels mateixos.

7) Xarxes socials

L’usuari podrà unir-se als grups que CENTRE ABELLA té en diferents xarxes socials. L’usuari que es faci fan d’algun d’aquests Grups, accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

8) Protecció de dades de caràcter personal

L’Usuari podrà remetre a CENTRE ABELLA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Preguem llegeixi atentament, les polítiques de privacitat facilitades en els formularis de captació de dades personals que consten al web.

9) Modificació de l’Avís Legal

CENTRE ABELLA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal per la qual cosa l’usuari haurà llegir-lo periòdicament.

10) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre CENTRE ABELLA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

CENTRE ABELLA perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

Diseño web Barcelona